Skip to content Skip to footer

Sunnah

Hasad / Afgunst & Jaloezie

Afgunst / Hasad is een gevaarlijke ziekte van het hart!
Afgunst / Hasad is een gevaarlijke ziekte van het hart dat leidt tot slechte handelingen en een slecht gedrag. En zowel het gedrag en  hede handelingen van afgunst / hasad leiden allemaal naar zonden en het kwade.

Afgunst / Hasad leidt tot vijandigheid, kwaad denken over anderen, kwaad spreken over anderen, roddelen, het verspreiden van geruchten, liegen, elkaar de rug terugkeren, kan er ook toe leiden dat een jaloerse persoon fysieke schade richt aan een ander, en zelfs een moord begaan, moge Allah ons hiervoor beschermen. Afgunst / hasad is een slechte zaad voor een vreselijke boom van ziekten.

Om deze reden, zijn de geleerden van mening dat afgunst en jaloezie veruit de meest gevaarlijke en vernietigende vorm is van de innerlijke ziekten. Het is tevens de meest vernietigende voor het islamitische geloof en het wereldse leven. Het islamitische oordeel over afgunst, is dat het haram (verboden) is, de mate van verbod verschilt en is afhankelijk van de zonden die het gevolg zijn van afgunst / hasad.

Tevens om deze reden, heeft de Profeet Mohammed ons verboden in een authentieke hadieth dat overgeleverd is door Imam Bukhari en Muslim, “Wees niet jaloers op elkaar en hebt geen hekel aan elkaar, en keert elkaar de rug niet toe (in ontevredenheid) en bent de dienaren van Allah als broeders.”

Allah beval ook zijn profeet Mohammed en alle gelovigen hun toevlucht te zoeken tegen het kwaad van de jaloerse persoon en afgunst, Allah zegt in Surah al-Falaq, wat vertaald kan worden als: “Zeg: ‘Ik zoek toevlucht bij (Allah) de Heer van de dageraad, “en aan het eind van de surah zegt Allah:” En tegen het kwaad van de benijder/jaloerse wanneer deze benijdt.”

De definitie van afgunst / hasad: Afgunst / Hasad betekent dat je een haat hebt jegens een zegening van Allah, dus waarmee Allah iemand mee gezegend heeft en misgunt dat die persoon. En als je de macht in handen had, dan zou je de zegening van de persoon verwijderd hebben.

Maar wanneer je er geen afkeer van hebt maar je zou zelf er ook mee begunstigd willen worden, dan valt het onder de categorie bezittelijk verlangen dat wellicht zal leiden tot concurrentie of wedijvering en beide zijn goed en lovenswaardig.
 

“Een zeer gunstig advies van Shaykh ibn ul-Uthaymeen voor al diegenen die last hebben van boze oog of afgunst van anderen, en aan al degenen die worden getroffen door gefluister/waswas.”

Vraag: “Wat is het verschil tussen het boze oog en jaloezie …?”

Antwoord: “Er is geen praktisch verschil, maar de oorsprong van het boze oog komt voort uit afgunst, dat is omdat degene die het boze oog veroorzaakt – en we zoeken toevlucht bij Allah – in zijn hart afgunst heeft voor de dienaren van Allah en hij houdt niet van enig goed voor de mensheid. Indien hij dan iets ziet bij een persoon dat hij benijdt en hij wordt jaloers, dan komt deze jaloezie voort uit zijn emotie en treft het de persoon die hij benijdt,… .