Skip to content Skip to footer

Sunnah

Ta3weez / Amuleten

Ta3weez / Amuletten zijn objecten die de Arabieren gebruikten in de pre-islamitische tijden. Zij gebruikten dit om daarmee hun kinderen te beschermen tegen het boze oog, en dit deden zij door middel van een ketting om hun nek.

Een Hadith overgeleverd door Musnad Ahmad, sahih geklasseerd door al- Albaani, dat de Boodschapper van Allah zei: “Degene die een amulet draagd heeft Shirk (polytheïsme) gepleegd”

Imam Ahmad verzamelde een hadith overgeleverd van Uqbah (een van de metgezellen van de Profeet): Een groep mannen hebben de Boodschapper van Allaah benaderd om de eed bij hem af te leggen, en hij accepteerde de eed van negen van hen, maar weigerde het te accepteren van een persoon. Toen ze hem vroegen waarom hij de eed weigerde van hun metgezel, antwoorde hij: Voorwaar, hij draagt een amulet. “De man die het amulet droeg stak zijn hand in zijn mantel, trok zijn amulet af, maakte het kapot en legde vervolgens de eed af. De Profeet zei toen: “Wie een amulet draagt heeft shirk begaan.”

Het dragen van amuletten, armbanden en kettingen versierd met blauwe kralen en metalen stukken met de vorm van een halve maan, de fatima hand, tanden of botten van een dier, “met de gedachte dat ze hiermee beschermd zullen worden tegen het kwaad van de mens en de jinns” is zonder twijfel – Shirk. En heeft men de boodschap waarmee de Boodschapper van Allah is gestuurd niet begrepen. Al het bijgeloof gaat in tegen de leer en kern van de islam namelijk Tawheed. Het was algemeen bekend onder de Arabieren van de pre-islamitische tijden dat de jinns bang waren voor de wolven, en dat is waarom de mensen op wolven jaagden om zo hun tanden en botten te bemachtigen om daarmee hun toevlucht en bescherming te zoeken in hen.

Maar men zou zich kunnen afvragen, wat nou als we koran verzen bij ons droegen als amulleten om zo daarmee toevlucht en bescherming te zoeken.

Sommige mensen gebruiken/misbruiken deze kwestie door te verwijzen naar een fatwa van Ibn Taymiyyah hieronder geciteerd: Sheikh-ul-Islam Ibn Taymiyyah, in een van zijn fatwa, zei:

“Het is toegestaan voor een zieke of persoon met problemen, dat bepaalde verzen uit de Koran zijn geschreven met pure inkt, dan het uit  te  wassen in water en dit aan de zieken gegeven om te drinken of mee te baden.

“En Wij zenden van de Koran hetgeen een geneesmiddel en een genade die voor degenen die geloven …” (al-Isra 17:82)

Verder zijn er geen bewijzen die het toestaan om de Koran of verzen daaruit in objecten te plaatsen en deze om de nek of arm te hangen. Het volgende bijvoorbeeld is een duidelijke leer van de Profeet Mohammed; Surah an-Naas en Surah al-Falaq werden geopenbaard als een genezing voor de tovenarij, hekserij en om het kwade te weren. Maar noch de Profeet Mohammed, noch zijn metgezellen hebben ooit enige verzen uit de Koran op een stuk papier geschreven en dit om hun nek of arm gehangen voor bescherming of om het kwaad te weren. Wat zij wel hebben gedaan is zich richten naar Allah en het reciteren van de verzen om zo genezing, toevlucht en bescherming tegen het kwaad te ontvangen. Dus wat Ibn Taymiyyah heeft gezegd, verwijst helemaal niet naar amuletten zoals velen beweren.

Ik weet zeker dat jullie allemaal op de hoogte zijn van amuletten die verzegeld zijn in leer en in (be)kledingen. Heb jij je ook ooit afgevraagd waarom?

Maar wat is nou het verschil in het houden van een vers uit de Koran geschreven of geprint op papier en in je zak bewaard, en dat stukje papier verzegeld in een lederen hoesje of (be)kleding?

Het verschil zit hem in de teksten die geschreven zijn op een stuk papier waarmee de amuletten vakman/specialist niet wil dat je weet wat er in staat of in zit! Omdat mensen begonnen te geloven in amuletten met verzen uit de Koran, ging er een wereld open voor de tovenaars om in onze islamitische gemeenschap te infiltreren. Vandaag de dag vinden we honderden tot wel duizenden zogenaamde heilige mannen die amuletten aan mensen geven voor genezing en bescherming tegen het kwaad en hekserij etc. Tevens beweren ze de verzen van de Koran te gebruiken en dat terwijl het grootste gedeelte van de tovenaars niet eens een woord Arabisch spreekt of begrijpt. Iedere leek die zo’n papiertje zou lezen zou denken dat het een vers uit de Koran is omdat het een tekst is die geschreven is in het Arabisch of iets dat er op lijkt. In de meeste gevallen worden er over het algemeen Jinns en duivels mee geëerd. Mensen zijn failliet gegaan door deze zogenaamde heilige mannen. Ze betoveren de mensen met hun eigen Jinns, en hun slachtoffers komen naar hen toe als hulpeloze patiënten. De tovenaar kan naar alle waarschijnlijkheid dan de eventuele pijn tijdelijk verlichten en maakt de patient afhankelijk van hem totdat de persoon geen geld meer heeft en hem uiteindelijk failliet maakt.

In de meeste gevallen wanneer men een verzegelde amulet opent, ziet men alleen figuren, diagrammen en tabellen met nummers geschreven op een papiertje. Het kan zelfs gemixt zijn met een vers uit de Koran die geen specifieke betekenis heeft, maar puur gebruikt wordt om mensen te misleiden. Ieder normaal en verstandig mens ook al heeft hij minimaal kennis van de islam, weet dat diagrammen, hokjes, cijfers, tekeniningen etc etc etc….niet horen bij de islam. Of wanneer men de Koran opent kan men dit ook niet terug vinden.

Feit is wel dat tovenaars gebruik maken van deze diagrammen als een opening/sleutel voor de jinns en duivels om hun slachtoffers te traceren. Het volgende is een algemeen concept voor misleiding door de duivel; een duivel zou nooit de moeite nemen of schade berokkenen aan een persoon die reeds misleid of dwalende is. Dus wanneer een persoon een amulet draagt begaat hij Shirk en is dus misleid en afgedwaald van de zuivere leer van de islam, de duivel hoeft verder geen moeite te doen en zo is de persoon misleid en voelt zich veilig tegen het kwaad. Dit alles is zonder twijfel Shirk!

Ik persoonlijk zou eenieder er aan willen herinneren dat alleen de voorgeschreven Roqya van de sunnah gebruikt dient te worden. Middels het reciteren van verzen uit de koran kunnen we onszelf als onze broeders en zusters genezen. Dus waarom zouden we dan hulp moeten zoeken middels een amulet.

Wat worden er in en voor Amuletten / Ta3weez gebruikt…

* Cijfers, letters, lijnen – het is een manier van bevestigeing en een geschreven contract tussen de tovenaar en de jinn(s)
* Aanroepen van profeten of engelen zoals Jibreel, Mika’eel en/of andere engelen en profeten…
* Aanropen van jinns bijv. Badoo, Saarisaa etc
* Sterren, kruizen en andere symbolen van religies van kufr (ongeloof)
* Koran opgesplitst in rasters
* cijfers 786 – Om te geloven dat deze cijfers enige krachten hebben. Dit is Shirk!
* Geur van urine / ontlasting
* Teksten geschreven in bloed
* Knopen

Taweez zijn Haraam
Sommige personen houden er van om als heiligen over te komen om zo mensen te misleiden. En eenmaal misleid dan volgt men alleen nog maar zijn begeerte, verlaat of verkoopt men zijn religie voor het wereldse. Een persoon dient dus voorzichtig te zijn wanneer men hulp zoekt. Als men ook maar het gevoel krijgt dat een zogenaamde heilige met een jinn werkt, blijft dan weg bij deze persoon.

Jinns volgen de Ta3weez en voeren dat gene uit wat de tovenaar heeft geschreven in de amulet. Dus de jinns werken in opdracht van de tovenaar. Allereerst zal de tovenaar aan de jinn vragen om jou of je familie te helpen, en wanneer hij meer geld van je wilt, geeft hij de opdracht aan de jinn jouw leven of dat van je familie te beschadigen, gezondheidsproblemen creëren, etc. Hij doet dit omdat hij op meer geld uit is van je tot dat je falliet bent.

Om de invloeden van de amuletten / Ta3weez ongedaan te maken, moet je ze niet zomaar weggooien. Je moet ze openen met het Voortdurend reciteren van Ayat-ul-Kursi en/of de 3 laatste soera’s van de Koran voortdurend en je dient in staat te zijn van woedoe. Open de amulet / ta3weez terwijl je aan het reciteren bent en daarna verbranden. Of als het tekst is dat geschreven is met een oplosbare inkt los het dan in water op waar je Ayat-ul-Kursi (vers 255:Surah Baqarah) in hebt gereciteerd. De beste manier is nog steeds om ze daarna ook te verbranden.

Vergeet niet dat wanneer de amulet / Ta3weez weg gooit in zijn originele staat dan zullen de invloeden nog steeds blijven werken. Dit zal net zolang duren zoalang de amulet / ta3weez in zijn oorspronkelijke vorm blijft. Men dient dus zo snel mogelijk onschadelijk maken.

Alhamdullillah wij zijn moslims, onze sunnah heeft veel betere en gezegende manieren om onze dromen te vervullen. Je mag bidden voor het succes van je gezin en hulp van Allah vragen in plaats van de jinns zoeken.