Skip to content Skip to footer

Sunnah

Roqya & Tawheed

Roqya is niets meer en niets minder dan de genezing van Allah en een verlichting voor mensen die jaren hebben moeten lijden en moeten leven met blokkades in hun leven. Ten tweede is het een bescherming van moslims tegen polytheisme (shirk) en een versterking van hun geloof. Ten derde is het een deur naar Da’wa voor moslims en niet-moslims. En als allerlaatst, het is een strijd tegen de heksen, satanisten, medicijnmannen, waarzeggers en hun medewerkers en alle vormen van polytheisme (shirk) tot dat het helemaal verdwijnt met de wil van Allah.

Tawheed

Tawheed (eenheid van Allah) is de kern en de ruggengraat van de Islam. Alle Boodschappers en Profeten zijn naar hun volken gestuurd met de boodschap van Tawheed, maar helaas is Tawheed door velen van ons nog steeds niet begrepen. We zeggen dat we weten wat Tawheed is, maar weten we het eigenlijk wel? Hebben we wel begrepen hoe het zich praktisch weerspiegelt in ons leven?

Iedere moslim heeft de plicht om te weten wat de basisprincipes zijn van Tawheed, dus beginnen bij het ​​begin is het beste wat velen van ons kunnen doen om een goed begrip hier van te hebben.

We moeten begrijpen wie Allah is en dat Allah de schepper is van het heelal en alle schepselen. Allah is alwetend, Almachtig. Geen kwaad zal een persoon raken, tenzij Allah hiervoor toestemming geeft dat het gebeurt en er geen remedie of medicatie of behandeling enig effect zal hebben, behalve wanneer Allah het ​​wil. We moeten dus begrijpen en beseffen dat al onze daden van aanbidding en smeekbeden alleen naar Allah gericht moeten zijn. Dit alles is Tawheed, het is de kern en het fundament van de Islam. Wanneer we onze aanbiddingen en smeekbeden niet direct naar Allah richten en direct om zijn hulp vragen of zoeken, dan zijn we niet op de weg van Zijn Boodschapper Mohammed (sall Allahu alayhi wasallam) want dit is namelijk de boodschap waar mee hij is gestuurd.