Skip to content Skip to footer

Sunnah

Sihr / Zwarte Magie

Zwarte Magie, Tovenarij, Spreuken, Hekserij, Satanisme
Zwarte magie wordt meestal verricht middels het maken van knopen met de naam van het slachtoffer en het geen ze die persoon aan willen doen, zoals bijvoorbeeld zijn/haar geest beheersen, de persoon ziek maken,  etc. Allah heeft hier namelijk naar gewezen in de Koran in Surah Falaq: “En tegen het kwaad van deze die op knopen blazen…”

Maar zaken als het gebruiken van tekeningen op papier die alleen de tovenaars kennen, offers brengen, en andere verschillende objecten behoren ook tot de mogelijkheid.

Allereert is het belangrijk om te weten en te bepalen of iemand wel lijdt aan zwarte magie, hekserij of sihr. Het kan namelijk ook afgunst (hassad) zijn of het boze oog (ayn) en het verschil zit hem in de behandeling. De behandeling voor afgunst (hassad) en het boze oog (ayn) is anders, maar de behandeling voor sihr zoals spreuken, zwarte magie en bezetenheid zijn vrijwel hetzelfde.

Om te bepalen of een persoon is getroffen door zwarte magie / sihr dienen een aantal specifieke vragen gesteld te worden met betrekking tot het gedrag van deze persoon, zijn/haar gevoelens, emoties en zelfs dromen die hij/zij kan hebben.

In het geval van zwarte magie / sihr, dan zijn er verschillende manieren waarop men het slachtoffer hiervan kan worden. Ten eerste kan deze persoon iets gegeten of gedronken hebben dat vergiftigd is door zwarte magie /sihr. In dit geval heeft de zwarte magie / sihr invloed op de maag en/of de hersenen van de persoon. Ten tweede, de persoon kan ook getroffen zijn door over (vervuild) water, vuilnis of afval gelopen te hebben waar een vloek/spreuk van zwarte magie / sihr over is gesproken. En ten derde, zwarte magie / sihr kan gedaan zijn middels een kledingstuk,  ander prive bezit of een pluk haar van het slachtoffer.

Wanneer zwarte magie / sihr is gedaan middels een prive bezit of pluk haar van het slachtoffer dan dient dit gevonden en vernietigd te worden. Het vinden er van is niet altijd makkelijk of haalbaar maar met de wil van Allah kan het desondanks toch vernietigd worden. Echter, wanneer de zwarte magie / sihr is ingenomen middels voedsel of drank dan gaat het vaak gepaard met een jinn die de zwarte magie / sihr beschermd. Dit betekent natuurlijk ook dat de jinn zich dan in het lichaam van de persoon bevindt en daarin woont en leeft. De jinn leeft dan in het lichaam voor jaren en jaren en is er dan aan gewend en aan gehecht en het wordt voor de jinn dan ook steeds moeilijker om het lichaam te verlaten.

De islam verbiedt het praktiseren van zwarte magie / sihr want volgens een hadith / uitspraak van de Profeet Mohammed;

“Vermijd de zeven grote zonden namelijk: het toekennen van partners aan Allah (Shirk), magie, …”

Dus de islam heeft de deur voor het praktiseren van magie gesloten, het is tegen de leer van de islam, misleiden en het wordt in alle gevallen gebruikt voor schade en vernietiging van een persoon.

Allah informeert ons over magie in de Koran in surah Baqarah als volgt;
“101.En nu er een boodschapper van Allah tot hen is gekomen, vervullend wat zij reeds bezaten, heeft een gedeelte der mensen van het Boek, Allah’s Boek achter zich geworpen, alsof zij het niet kenden.

102.En zij volgen dezelfde weg, die de duivels volgden tegen de regering van Salomo – en Salomo was niet ongelovig, maar ongelovig waren de duivels en zij leerden de mensen leugen en bedrog. En (zij handelen naar) hetgeen aan de twee engelen, Haroet en Maroet te Babylon was geopenbaard. Maar deze beiden leerden niemand, voordat zij hadden gezegd: “Wij zijn slechts een beproeving; weest daarom niet ongelovig”. Zo leren zij (de mensen) van hen datgene waarmede zij een geschil maken tussen een man en zijn vrouw, maar zij schaden er niemand mede, tenzij door Allah’s bevel; maar dezen leren wat hen schaadt en geen goed doet, hoewel zij weten, dat hij, die in deze zaken handelt geen voordeel heeft in het Hiernamaals; slecht is hetgene waarvoor zij hun ziel hebben verkocht; hadden zij het slechts ingezien!”. (Koran 2:101-102)

Personen die het het volgende praktiseren of ze opzoeken zoals; de tovenaar, de zwarte magiër, de sahir, de heks, de satanist of de persoon die vertrouwd op jinns en de duivels, hij of zij verricht zaken die onislamitisch zijn en tegen de leer van de islam. Dus al hun toverspreuken en tovervloeken zijn verboden, en eenieder die hun hulp zoekt verlogend zijn geloof in de ware leer van de islam en begaat tevens Shirk.